News & dates

Aftenposten / Mandag 18. januar 2010 / Anmeldt av Idar Karevold / CD klassisk

Folkemusikk og Bach i ett En innspilling utenom det vanlige

CD-innspillingen er foretatt i Nidarosdomen. Kåre Nordstoga spiller på Wagner-orgelet, Lars Anders Tomter spiller på sin Gasparo da Salò bratsj og Sinikka Langeland synger og spiller på kantele, det finske folkemusikkinstrumentet hun har gjort til sitt.

Tittelen på CD-en, Maria`s Song, henspiller på jomfru Maria og de mange Mariavisene som finnes i tradisjonen. Det spesielle er kombinasjonen av Bachs musikk og folkemusikalske vendinger. Enkelte ganger opptrer de sammen og andre ganger fremføres de hver for seg.

Besnærende. Det er besnærende, men ikke uproblematisk. Å plassere Bachs versjoner i kombinasjon med folkesmusikalske versjoner av Mariaviser, er ikke umiddelbart god tone. På den andre siden er det besnærende å oppleve at de to lar seg tilpasse hverandre. Når de fremføres sammen slik at den folkemusikalske versjonen blir å forstå som en slags cantus firmus, kan det være å betrakte som en nyoppdagelse. Men desverre blir det av og til en heller brutal tilpassing av to versjoner som aldri var tenkt å klinge sammen.

Det er innvendingen. De ulike versjonene hadde levd bedre side om side. Da kunne de utfoldet seg og sin egenart til musikalsk fryd og gammen i stedet for å bli presset sammen. Hadde de kommet etter hverandre, kunne lytteren ha oppdaget slektskapet. de musikalske poengene ville ha blitt like åpenbare og overbevisende.

De tre utøverne er fremragende musikere og spiller hver for seg til ørets fryd. Det er også et poeng at innspillingen er gjort i Nidarosdomen. Der er det restaurerte barokke Wagner-orgelet, der lar også en 1500-talls bratsj seg høre, og det folkemusikalske idiom har vært hjemme der i mange hundre år.

More news