News & dates

Idar Karevold / 07.04.2004

Påsketoner på vandring

PÅSKETONA Sinikka Langeland, kveding, Kåre Nordstoga, orgel Nordic Sound

En innspilling med påsketoner og tekster der historie og tradisjon går hånd i hånd.

Kirkens melodier har beveget seg fra sted til sted. Ikke alltid i takt med budskapets utbredelse, men alltid i pakt med det. Mange av melodiene som benyttes i gudstjenestefeiringer i Europa har beveget seg fra kirkerommet og ut blant folk og der blitt ikledd ny drakt. Musikalsk fantasi og improvisasjonskunst har forandret og fornyet dem, og i noen tilfeller har endringene vært så omfattende at melodienes opprinnelse er blitt borte for øret.

En innspilling med folkesangeren Sinikka Langeland og organisten Kåre Nordstoga viser fellesskapet i den melodiske arven som hører påsken til. Langeland synger dem i varianter som finnes i norsk og nordisk tradisjonsmusikk. Nordstoga spiller J. S. Bachs bearbeidelser, og de aller fleste er hentet fra samlingen Orgelbüchlein.

Innspillingen er gjort på Wagner-orglet i Nidarosdomen, og kombinasjonen av det barokke klangbildet med folkeversjonene av de gamle salmemelodiene og tekstene åpner for et blikk på melodiske vandringer som strekker seg over flere hundre år.

Stoffvalget er kresent. Det er ikke enkelt å finne versjoner som passer sammen. Bachs Orgelbüchlein består av korte og relativt enkle utsettelser. Salmetoner på folkemunne er gjerne tillagt ornamenter og forsiringer som kan minne om barokkens improvisasjonspraksis. Dette forener de vokale og instrumentale versjonene. Innspillingen gir flere musikalske åpenbaringer, en av dem ligger i de tre versene i J. S. Bachs Christ ist erstanden (BWV 627) som blir koblet sammen med gammelt og nytt i tre vers av Christ stod op af Døde av henholdsvis Magnhild Almhjell fra Tingvold, Andris Vang fra Valdres og Sinikka Langeland. Den gir inntrykk av hva det handler om når melodier beveger seg fra land til land og fra miljø til miljø.

Det er grunn til å glede seg over innspillingen.

 

More news